Tidlig skolestart i Miniskolen

På Landsgrav Friskole har det høj prioritet, at eleverne rustes så godt som muligt til skolestart. Vi har obligatorisk miniskole for kommende 0. klasse med begyndelse i starten af maj, fordi vi oplever, at dette er et godt tidspunkt at byde de nye skolebørn velkommen på. Når det nye skoleår starter efter sommerferien, er den nye 0. klasse således allerede en del af skolen. Derfor er de også bedre klar til at starte året op sammen med skolens øvrige elever på vores helt specielle første skoledag, hvor alle børn og forældre deltager sammen.

Personale fra SFO varetager opgaven med Miniskolen. I Miniskolen vægtes en tryg og rolig opstart med fokus på personlige og sociale kompetencer samt træning i skoleparathed, hvor børnene bliver fortrolige med rutiner og adfærdsregler i skolen. De nye små elever får også en stor ven fra 4. klasse, som bliver Miniskolens venskabsklasse fra skolestart og helt op til de selv går i 4. klasse.

Hverdagen i Miniskolen vil være bygget op omkring et skoleskema for at ligne en skoledag så meget som muligt, og for at børnene får mulighed for at fornemme rytmen på en skoledag med timer og frikvarterer, forskellige fag og brug af forskellige faglokaler. Miniskolen holder til i vores dejlige SFO-lokale, og derfor føles det trygt og godt, når Miniskolebørnene efter endt skoledag fortsætter i SFO.

Indskrivning til Miniskolen begynder i september måned, hvor de første 22 børn på ventelisten får brev om optagelse. I november inviteres forældre til informationsmøde på skolen. Omkring marts/april inviteres forældre og børn til et intromøde, så børnene allerede inden skolestart i miniskolen har mødt os og hinanden.