Venteliste- og indmeldelsesprocedurer på Landsgrav Friskole

At indmelde sit barn på Landsgrav Friskole er et aktivt tilvalg af skolens formål og værdier. Inden opskrivning på venteliste har man derfor pligt til at orientere sig om skolens formål og værdigrundlag på hjemmesiden.

Man kan til enhver tid få sit barn skrevet op på venteliste via ventelisteblanketten, som findes under menupunktet "Blanketter" her på hjemmesiden. Når blanketten samt engangsgebyr er modtaget, bekræftes optagelse på ventelisten. Anciennitetsdatoen er datoen for modtagelse af engangsgebyret.

Pladser til skolestart eller ledige pladser på andre klassetrin tilbydes efter anciennitet på ventelisten. Der tages så vidt muligt hensyn til en ligelig kønsfordeling. Søskende til elever på skolen samt børn af ansatte har fortrinsret. Bemærk: Får man tilbudt en plads, men vælger at takke nej, ændres anciennitetsdatoen på ventelisten til datoen for afslaget.

Den maksimale klassekvotient er 22 elever. I helt særlige tilfælde kan bestyrelsen godkende optagelse af en ekstra elev.

Man har selv ansvaret for at holde informationer om adresse, telefonnummer og e-mail opdateret på ventelisten. Tilbud om plads foregår via e-mail.

Vedr. venteliste til skolestart  

Vedr. venteliste til øvrige klasser