Forsikring

Ejendele:

De genstande (tasker, tøj, telefoner, pc'ere m.m.), som elever tager med i skole, er på elevens/forældrenes eget ansvar. Dvs. sker der en skade på genstandene, skal sådanne skader ALTID anmeldes til forældrenes familieforsikring.

Viser der sig at være en ansvarlig skadevolder, kan familieforsikringsselskabet forsøge at sende kravet videre mod denne. Det vil dog være familieforsikringsselskabet, der vil udbetale en eventuel erstatning til eleven/forældrene og så efterfølgende opkræver dette overfor skadevolder/skadevolders forsikringsselskab.

Viser det sig, at det er skolen, der er den ansvarlige skadevolder, eks. at det er en ansat på skolen, der ved et øjebliks uopmærksomhed kommer til at skubbe en telefon placeret på et bord ned på gulvet, så den går i stykker, er den ansatte og dermed skolen ansvarlig skadevolder, hvorefter det så er op til erstatningsansvarsloven at vurdere om skolen så også er erstatningsansvarlig.  

Ulykker:

Familier skal selv tegne ulykkesforsikring for deres børn. 

Rejser:

Ved lejrskoler til udlandet tegner skolen særskilt rejseforsikring. Elever skal huske det blå sygesikringsbevis.

Arbejdslørdag:

Skolen har tegnet en arbejdsskadeforsikring, som dækker skader sket i forbindelse med forældrenes frivillige arbejde på skolen.