Om SFO

Landsgrav Friskoles SFO er et velfungerende og populært fritidstilbud for børn fra 0-4.kl. Når du går i 3. & 4. klasse er der klub 2-3 dage om ugen. Når miniskolebørnene starter i maj, er de velkomne i SFO, på lige fod med alle andre.

I personalegruppen er vi en håndfuld ansatte. Vi har til huse i indskolingsbygningen, som i 2014 blev totalrenoveret samt udvidet med eget SFO-hus.            

Vi tager afsæt i skolens værdigrundlag med særlig fokus på følgende:

Dagligdagen i SFO

Som barn i vores SFO oplever du et varieret udbud af aktiviteter - der skal være noget for pigerne og drengene, noget for små og store, noget for de stille og for de vilde!  Frem for alt skal det være sjovt og meningsfuldt af være i SFO.

Hos os rimer SFO også på fri leg, så det er næsten altid en mulighed. I den frie leg udvikler børnene deres fantasi, selvstændighed, venskaber og en masse sociale færdigheder – derfor værdsætter vi, at børn har mulighed for den frie leg i en ikke-voksenstyret ramme.       

Bevægelse er på mode hos os - vi kan slet ikke lade være. Vi har hallen til rådighed et par gange om ugen, en fin udendørs kunststofbane og i det hele taget dejlige udearealer. Alt sammen noget der kalder på sport og fysisk aktivitet. 

Fællesskabet og fællesoplevelserne dyrker vi i store og små sammenhænge. På den store palet er koloni, fælles julehygge (alt-kan-ske-jul) og SFO-fødselsdagsfesterne traditioner, som styrker børnenes tilhørsforhold til SFO gennem en fælles opfattelse af ”at sådan gør vi i vores SFO”.

I det daglige er fællesskabet i spil, hvad enten det er rundt om Legokassen, på fodboldbanen eller til samling. Det handler om at skabe relationer, pleje kammeratskaber, bryde mønstre og grine sammen.

En behagelig omgangstone er et vigtigt grundvilkår i enhver god relation og er med til at skabe den gode stemning. I vores SFO er der fokus på ”den gode tone” - både i børne- og i voksenhøjde. Vi arbejder med formelle omgangsformer, hilse goddag og farvel, samt svare ved ønske om ”god weekend”, ”god bedring” og lignende. Derudover arbejder vi med børnenes interne sprog, både med ordvalg og måden at kommunikere på.

Personalet i SFO består af 3 varigt ansatte, samt 2 som er ansat i tidsbegrænsede stillinger. En personalepolitik der fungerer fantastisk og sikrer variation og udvikling.  I relationen til både børn og forældre vil vi gerne kendes på imødekommenhed, anerkendelse, nærvær og humor.    

I skolen og i SFO vægtes samarbejdet omkring børnene højt, fx deltager en pædagog fra SFO i indskolingens teammøder. Her taler vi om børnenes trivsel og generelle udvikling, om hvad der rører sig i klasserne og almindelig udveksling af iagttagelser i forhold til børnenes udvikling. Ved den ene af de to årlige skole/hjem-samtaler i indskolingen deltager personale fra SFO, ligesom der også er deltagelse af SFO-personale ved forældremøder. 

Lærere og SFO-personale har generelt en høj grad af løbende kontakt, hvor gensidige informationer udveksles så både lærere og personalet i SFO kan møde børnene, der hvor de er.

Som forældre i vores SFO oplever du altid en åben dør og tid til en snak. Et gensidigt samarbejde med respekt for hinanden er væsentlig og til fælles bedste for jeres børn.

Vel mødt i SFO på Landsgrav Friskole!