IT og teknologi

Skolen råder over iPads, som lærerne kan låne i klassesæt til brug i undervisningen. Til 3.-4. klasse findes et klassesæt Chromebooks til deling. 5. og 6. klasse har hver et klassesæt Chromebooks. I udskolingen medbringer eleverne egne computere, men der forefindes også et mindre antal til udlån. I klasserne er der skabe, hvor computerne kan opbevares forsvarligt.

Vi har interaktive tavler i alle klasser. En stor del af vores undervisning finder sted vha. i-bøger og fagportaler.

I overbygningen oprettes der hvert år et valghold, som arbejder med First Lego League og programmering af robotter. På mellemtrinnet arbejdes der også med små forløb med robotteknologi.