MORGENSANG:

Vi starter hver dag kl. 8:00 med 10 minutters morgensang. Til morgensang synger vi altid to sange, der gives beskeder, der fortælles, og der optrædes. Som en del af den grundtvig-koldske tradition beder vi også Fadervor hver morgen, men vi er ikke en forkyndende friskole - og her er plads til alle!

7.-9. klasse er ikke med til morgensang mandag og torsdag. Her starter de istedet i klassen med "Dagens nyheder".

MODULER:

Vores undervisning er organiseret i 30 minutters moduler. I praksis vil man oftest have to eller tre moduler med samme fag i forlængelse af hinanden.

FÆLLES FORENKLEDE MÅL:

Vores undervisning planlægges med afsæt i Fælles Forenklede Mål: http://www.emu.dk/modul/oversigt-over-introduktion-til-fagene

OM UNDERVISNINGEN:

Vi vægter en undervisning af høj faglig kvalitet og evaluerer løbende undervisningen på forskellige måder. I 7., 8. og 9. klasse gives der karakterer.

Vi har engelsk fra 1. klasse, tysk fra 5. klasse. I 8. og 9. klasse foregår undervisningen på delehold (en halv klasse) en time om ugen. I fysik/kemi i 8.-9. klasse undervises der også på delehold.  

Vi tilbyder specialundervisning, fortrinsvist i indskoling og på mellemtrinnet, og vi har en støtte- og to-lærertimer, hvor vi skønner behov for det.

Vi underviser ikke i faget kristendomskundskab, men har i stedet fortælling og livskundskab, hvor vi lærer om de gamle myter, religioner, etik og filosofi (se vores læseplan for fortælling).

Vi tilbyder lektiecafé i SFO for 0.-2. klasse.

I 3.-6. klasse har vi p-fag (sløjd, håndarbejde, billedkunst og køkken). Der undervises på delehold af et halvt års varighed på hvert fag, hvert skoleår. I 1. og 2. klasse undervises der ligeledes på delehold i fagene i musik og billedkunst.

I 7.-9. klasse har vi en times valgfag om ugen, fx First Lego League, outdoor, boldspil, køkken, håndværk, billedkunst, musik. 

Vi tilbyder en ugentlig times motoriktræning til de af vores yngste elever, som har gavn af dette. Motoriklærer er desuden fast tilknyttet 0. klasse en time om ugen.

ANDERLEDES DAGE:

I løbet af et skoleår har vi en del anderledes skoledage: fagdage, projektuger i 7.-9. kl., fagformiddage hver fredag i 7.-9. klasse samt fordybelsesuge for indskoling og mellemtrin. Fælles for disse dage er, at der er tid til faglig eller tværfaglig fordybelse samt bedre mulighed for ud-af-huset-undervisning. 

TEATER:

4. klasse står hvert år for at opføre et juleteaterstykke, som vises for alle elever samt forældre til vores julefest torsdag før juleferien. I stykket indgår som regel sange, og forældrene hjælper med kostumer og kulisser.

8. klasse står hvert år for "totalteater", som udover 8. klasse i hovedrollerne også 3. klasse i mindre roller og/eller med sange/danse. Stykket vises på den årlige markedsdag, hvor de øvrige klasser står for forskellige boder rundt omkring på vores udendørs arealer.  

Gennem arbejdet med teater styrkes elevernes sammenhold i klassen - alle er lige vigtige for at få stykket til at fungere. Mundtlighed og kropssprog er i fokus, og den enkelte elev lærer at stille sig frem og tale foran andre mennesker. Det kræver mod og giver stor selvtillid.

LEJRSKOLER:

Vi har årlige lejrskoler fra 2. til 9. klasse. I 8. klasse er man af sted på en udlandstur i 5 dage, de øvrige skoleår er man afsted i 3 dage. Lejrskolerne finansieres gennem skolepengene, men til turen i 8. klasse, plejer elever og forældre at tjene lidt ekstra, fx ved at stå for madbod til markedsdagen samt uddeling af kirkeblade. I 0. og 1. klasse har man fælles overnatning på skolen i slutningen af skoleåret.

Lejrskolerne er et vigtigt læringsrum for os, men først og fremmest handler lejrskolerne om, at styrke klassernes trivsel og sammenhold gennem gode fælles oplevelser og relationsarbejde. På lejrskolerne styrker vi også det enkelte barns selvstændighed og selvhjulpenhed.

UDVIKLING:

Vi udvikler vores skole med respekt for friskoletraditionen og vores værdigrundlag: Vi udvikler vores skole med et nysgerrigt og kritisk blik for den pædagiske og faglige udvikling på skoleområdet. 

I øjeblikket har vi fokus på at udvikle følgende områder:

- Skolens samtaler med VækstModellen som rammer

- Livskundskab på tværs af 7.-9. klasse  

- Projektorienteret undervisning gennem hele skoleforløbet

- Øget internationalt samarbejde

- Grøn Skole - et projekt som finder sted i naturfagene