Ergoterapeut/motorikkonsulent:

Anne Ansbjørn Andreasen

Dir. tlf: 24 48 75 68

Mobil: 24 48 75 68

Mail: [email protected]