Formål:

-at udøve skolevirksomhed der er præget af en nutidig fortolkning af N.F.S. Grundtvigs menneskesyn og Christen Kolds tanker og idéer om undervisning i skolen.

- at åbne elevernes øjne for mangfoldigheden på jorden. Skolen skal være med til at give dem mod til at tage del i dette liv med ansvar for sig selv, hinanden og den fælles jord.

- at der i skolen gives en personlig, levende undervisning, hvor musik og sang, leg og dramatik, idræt og praktisk arbejde vægtes lige så høgt som det boglige arbejde, dog uden at tilsidesætte de faglige mål. Der skal være god plads til fortælling samt samtale i undervisningen.

- undervisningen skal altid svare til det enkelte barns naturlige udvikling og lægge op til at det bliver ”et helt menneske” med både hjerte, krop og forstand. 

Vision:

Vores skole er en nutidig, ambitiøs, grundtvig/koldsk friskole med plads til fællesskab og individualitet, - hvor alsidige læringsmiljøer er med til at skabe dygtige, livsduelige og hele mennesker, som kan begå sig i en foranderlig og mangfoldig verden.

Mission:

I et tæt og tillidsfuldt samarbejde skaber skolens ansatte, forældre og børn en fri og visionær skole.