Oplysninger om karakterer og overgangsfrekvens til anden uddannelse skal ifølge Undervisningsministeriets retningslinjer være tilgængelige på skolens hjemmeside. Man kan tilgå oplysninger via disse links:

Karakterer:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.%5bInstitution%5d.%5bInstitutionsnummer%5d=%5bInstitution%5d.%5bInstitutionsnummer%5d.%26%5b333012%5d

Overgangsfrekvens:

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEOU_overgang_til_3_mdr&rs:Command=Render&InstNr=333012

Bemærk vedr. overgangsfrekvens: Umiddelbart er tabellen for Landsgrav Friskole mangelfuld, men da institutionerne ikke selv tilvejebringer informationerne, kan vi som skole ikke gøre andet end at konkludere, at der mangler nogle tal. Vi kan dog supplere med at oplyse, at vi typisk har en meget høj andel af elever, som tilbringer et år på efterskole efter 9. klasse.