Vi planlægger vores undervisning med afsæt i Undervisningensministeriets læseplaner for fagene Forenklede Fælles Mål: http://www.emu.dk/modul/oversigt-over-introduktion-til-fagene

I de obligatoriske emner færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt uddannelse og job lægger vi os ligeledes op af Forenklede Fælles Mål.

I faget køkken lægger vi os op af Fælles Forenklede Mål for madkundskab. I faget livskundskab, som vi underviser i fra 4.-9. klasse, tager vi afsæt i Forenklede Fælles Mål for kristendomskundskab; men vi fører ikke til prøve i faget.

Fagene sløjd og håndarbejde eksisterer ikke længere i folkeskolen, men vi har valgt at beholde begge som selvstændige fag på 3.- 4. klassetrin. Vi anvender Fælles Mål fra 2009 for sløjd og håndarbejde. Ffaghæfterne findes under menupunktet "Undervisning" her på siden.

I fortælling henviser vi til vores egen læseplan, som også findes her på siden under menupunktet "Undervisning".