Skolepsykolog: Mathias Aaes Højer

Mail: [email protected]

_________________________________________________________________________________________________

Om Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings rolle fra Slagelse Kommunes hjemmeside: 

"Medarbejderne i PPR er psykologer. Vi giver rådgivning til både børn, forældre, institutioner og skoler. Vi laver psykologiske undersøgelser og vurderinger, som danner grundlag for de forskellige muligheder for støtte, vi kan tilbyde.

Den psykologiske undersøgelse af børn og unge kan bestå af

En inddragelse af PPR vil altid begynde med et dialogmøde, hvor Katjaa er tilstede sammen med skoleleder, klasselærer og forældre. Forældrene skal give deres samtykke til et sådan møde. I nogle tilfælde vil dialogmødet være tilstrækkelig hjælp til, at forældre og lærere kan tage hånd om barnet og den givne problemstilling. I andre tilfælde vil man på dialogmødet blive enige om, hvorvidt der skal et videre forløb med test, observationer og interviews i gang.