Omsorgsplan

Denne plan skal opfattes som et ”beredskab”, der skal bruges, når det der ikke må ske, alligevel sker:

Alvorlig sygdom:

Alvorlig sygdom kræver handling med det samme af klasselæreren evt. i samarbejde med en anden af klassens lærere. Klassens lærere, kontoret, tap og SFO orienteres.

Familien kontaktes vedrørende følgende punkter:

Det personlige tab – når en elev mister:

Når en elev mister kræves handling med det samme af skoleleder og klasselærer, evt. i samarbejde med en anden af klassens lærere. Ansvarsfordelingen koordineres.     Klassens lærere, kontoret, tap og SFO orienteres.

Kontakt til familien vedrørende følgende punkter:

Det fælles tab – når klassen mister en elev:

Kræver handling med det samme af skoleleder og klasselærer evt. i samarbejde med en anden lærer. Ansvarsfordelingen koordineres.

Det kollegiale tab – når skolen mister en medarbejder.

Kræver handling med det samme af skolelederen.

Ved dødsfald i ferier: