Praktisk information om SFO på Landsgrav Friskole

I vores SFO er der plads til alle skolens glade og nysgerrige børn fra Bh.kl. - 4. kl.

Vi har åbent for morgenpasning fra kl. 6:30 - 8:00 og om eftermiddagen frem til kl. 17:00.

Der tilbydes følgende moduler:

Fuld tid fra 06:30 – 17:00:                            kr.  1100,00/måned

Eftermiddag fra skolefri til kl. 17:00:              kr.   885,00/måned

10-timersmodul:                                           kr   885,00/måned

(De 10 timers placering aftales med SFO, og de kan ligge både som morgen- og eftermiddagstimer)

Morgenmodul fra 06:30 – 08:00 :                  kr.   250,00/måned

Klubmodul for 4 kl. 3 dage/uge:                     kr.   400,00/måned

SFO betaling opkræves sammen med skolepengene. Ændring og/eller udmeldelse skal ske skriftligt med måneds varsel. Blanketten findes på skolens hjemmeside. Bemærk ved udmeldelse af SFO, kan genindmeldelse først finde sted efter 3 måneder!

 

SFO's ferieplan 2018/2019 - alle dage inkl.

Efterårsferie                                        Uge 42 

Juleferie                                              23-12-2018 - 02-01-2019 

Vinterferie                                           Uge 7

Påskeferie                                            18-04-2019 - 22-04-2019

Bemærk at skolen også holder påskeferie mandag den 15. april til og med onsdag 17. april. SFO har åbent i de tre dage fra kl. 07.30 - 16.00.

Store Bededag                                    17-05-2019

Kristi Himmelfart                                 30-05-2019 - 31-05-2019

Grundlovsdag                                      05-06-2019

Pinse                                                  10-06-2019

Sommerferielukket i SFO                     Uge 29 og 30

Bemærk at SFO's åbningstid er 7:30-16:00 i uge 27, 28, 31 og 32. Uge 33 har normal åbningstid.