Praktisk information om SFO på Landsgrav Friskole

I vores SFO er der plads til alle skolens glade og nysgerrige børn fra Bh.kl. - 4. kl.

Vi har åbent for morgenpasning fra kl. 6:30 - 8:00 og om eftermiddagen frem til kl. 17:00.

Der tilbydes følgende moduler:

Fuld tid fra 06:30 – 17:00:                             kr.  1100,00/måned

Eftermiddag fra skolefri til kl. 17:00:               kr.   885,00/måned

10-timersmodul:                                           kr   885,00/måned

(De 10 timers placering aftales med SFO, og de kan ligge både som morgen- og eftermiddagstimer)

Morgenmodul fra 06:30 – 08:00 :                  kr.   250,00/måned

Klubmodul for 4 kl. 3 dage/uge:                     kr.   400,00/måned

SFO betaling opkræves sammen med skolepengene. Ændring og/eller udmeldelse skal ske skriftligt med måneds varsel. Blanketten findes på skolens hjemmeside. Bemærk ved udmeldelse af SFO, kan genindmeldelse først finde sted efter 3 måneder!

SFO's ferieplan 2017/2018 - alle dage inkl.

Efterårsferie                                        Uge 42 

Juleferie                                              20-12-2017  - 01-01-2018

Bemærk at skolen holder juleferie 2.-5. januar. Derfor har SFO åbent fra kl. 07.00 – 16.00 de dage.

Vinterferie                                           Uge 7

Påskeferie                                            29-03-2018 - 02-04-2018

Bemærk at skolen holder påskeferie mandag 26-03 til onsdag 28-03. SFO åbent fra kl. 07.00 - 16.00 de dage.

Store Bededag                                     27-04-2018

Kristi Himmelfart                                 10-05-2018 - 11-05-2018

Pinse                                                  21-05-2018

Grundlovsdag                                      05-06-2018

Sommerferie                                       Uge 29 og 30