Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

L A N D S G R A V   F R I S K O L E 

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

En skole for livet!

Landsgrav Friskole er grundlagt i 1869. Vi har rødder i den grundtvig-koldske friskoletradition. Hver dag starter med morgensang.

Vi har ét spor fra 0. til 9. klasse og et klasseloft på 22 elever. Vores skolehjemsamarbejde er kendetegnet ved en opbakkende forældregruppe og en tillidsfuld dialog. 

Idealet om det forpligtende fællesskab danner rammer for vores måde at være sammen på: Vi har fælles ansvar for at skabe en skole, hvor alle børn kan trives og lære!       

Vores vision er at skabe dygtige, livsduelige og hele mennesker, som kan begå sig i en foranderlig og mangfoldig verden. Vi sigter mod en høj faglighed i både boglige og praktisk-musiske fag.

 

 

Spil dansk aften 2018

Besøgstæller

636658
Ingen aktuelle opslag
 • 19-11-2018
  Praktik 9. klasse · 9KL
  1
 • 19-11-2018
  Projektopgave 8. klasse · 8KL
  1
 • 20-11-2018
  Praktik 9. klasse · 9KL
  1
 • 20-11-2018
  Projektopgave 8. klasse · 8KL
  1
 • 20-11-2018
  14:00-17:00
  Skole-hjem samtaler efterår · 2KL
  1